menuordersearch
mahamct.ir

خدمات موضوع پروانه اعلام شده از سمت رگولاتوری

۱۳۹۹/۹/۲۱ جمعه
(0)
(0)
خدمات موضوع پروانه اعلام شده از سمت رگولاتوری
خدمات موضوع پروانه اعلام شده از سمت رگولاتوری

ارایه هرگونه خدمت ارتباطی و انتقال داده بر بستر شبکه موضوع پروانه مستقل از فناوری از قبیل خدمات دسترسی به اینترنت پرسرعت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن،توزیع و فروش پهنای باند اینترنت و انتقال و شبکه های اختصاصی، ارایه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور.

تصبره ۱ : در صورتی که ارایه محتوا بر بستر خدمات موضوع پروانه مستلزم موافقت یا اخذ مجوز از مراجع حاکمیتی ذی ربط باشد، دارنده پروانه موظف به رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای مربوطه است. ضمنا دارنده پروانه موظف است به رعایت مصوبات کمیسیون در زمینه ارایه خدمات محتوایی است.

تبصره ۲ : خدمات موضوع پروانه می تواند ترابرد پذیر باشد. ترابردپذیری خدمات (Service Portability) ، به این معناست که با جابجایی مکانی از طریق نقاط مختلف شبکه موضوع پروانه، امکان بهره برداری از خدمات مورد نظر برای مشترک امکان پذیر باشد.